Filtreler

Filtereler gaz ve akışkan içindeki yabancı maddeleri ayıran, çeşitli gayelerle kullanılan süzme elemanlarıdır.

Çok farklı sahalarda kullanılan filtrenin, kullanıldığı yere göre değişik bir yapısı ve çalışma sistemi vardır. Bu farklılığa rağmen, ana görevi süzme işlemi olduğundan, hepsi filtre olarak adlandırılır. Hava gibi gaz halindeki akışkanlar içinde bulunabilecek tozları ayırmak veya süzmek için filtre denen elemanlar kullanılır. Sanayide yağ, yakıt vs. sıvıları süzmeye yarayan sıvı süzücü filtrelerin süzdürücü kısmı, pamuklu bez, selüloz ve asbest gibi sık dokulu madeni ve mesamatlı (gözenekli) maddelerden meydana gelir.

Filtreler basit ve sanayi filtreleri olarak gruplandırılır. dikdörtgen veya silindirik kaplardan meydana gelen basit filtrelerde mesamatlı çeşitli süzme elemanları kullanılır. Tozların yapışmasını kolaylaştırmak için çeperlere yapışkan sıvılar sürülür. Hatta havanın akış istikameti sık sık değiştirilerek merkezkaç kuvvetin tesiriyle savrulan tozların çeperlere çarpıp yapışması sağlanır. sanayi filtrelerinin çalışma prensibi aynıdır. Fakat ebat olarak daha büyüktür. Pistonlu motorlarda yanma havasını süzmede kullanılan yağ banyolu filtreler, bir yağ banyosuyla birleştirilmiş ve dokuma veya elyaflı malzemelerden meydana gelen bir kapsülden ibarettir. Yabancı tozlar yağın yüzeyini yalayarak geçerken yapışıp kalırlar.