Solenoid Valfler

Solenoid Valfler: Hava, gaz, yağ, su ya da buhar gibi akışkanlar için kullanılagelen selenoid valf, elektriksel sinyalle açılıp kapanan bir vana olarak tanımlanabilir. Temel amacı olarak bir akışkanın kontrolünün sağlanması olarak düşünebilirsiniz. Farklı çeşitlere sahip selenoid valfler bulunmaktadır. Genel itibariyle bir selenoid valf içerisinde sabit çekirdek, gizli bobin, bobin uç kısımları, solenoid bobin, hareketli çekirdek, yay ve disk bulunmaktadır.

Konum değişimlerinde elektrik enerjisi sağlanırken bobine 220 volta kadar DC ya da AC gerilim gönderimiyle işlem yapılmaktadır. Mıknatıslanma sayesinde bobin içindekinin çekilmesiyle basınçlı hava dolar. Selenoid valf konum değiştirmesi böylelikle sağlanmış olur. Her ne kadar valflerin desteklenmesi için kullanılsa da bazı durumlarda basınçlı havayla ufak bir kanaldan valf konumu da değiştirilebilmektedir. İlk tetikleme hareketleri ise her zaman bobinlerle elde edilir. Zaten bunun haricinde bobinlerin pek kullanıldığını söylemek doğru olmayacaktır.

Solenoid valf 4 ana parçadan oluşur.
 1. Bobin- soket grubu
 2. Kovan – Çekirdek grubu
 3. Gövde -Kapak grubu
 4. Sızdırmazlık oring – diyafram grubu
Orijinal Solenoid Valf Kullanım Avantajları:
 • Orijinal Solenoid Valfler kompresörünüzün ilk günkü verimini koruduğu gibi, çalışma ömrünü uzatacaktır.
 • Standartlar tarafından izlenebilir, güvenilir ve emniyetli kullanım sağlar.
 • Uzun vade de gider maliyetlerinde kazanım elde eder.
 • Kompresörünüzün performansını artırır.
 • Kompresörünüzün Orijinalliğini bozmaz.
 • Bakım giderlerinden tasarruf sağlar.
 • Plansız duruşları engeller.

Gösterilen sonuç sayısı: 5