Kompresörler

Kompresörler: Sistem içinde bulunan, sıkıştıkça sıvı hâle geçen ve ısınan gazın (soğutucu akışkan buharı) basıncını arttırarak ısı yüklenmesini, sıvı hâle geçmesini ve bu sıvının sistem içinde dolaşımını sağlamaktır.

Soğutma kompresörünün sistemdeki görevi, Evaporator (Buharlaştırıcı) ve Soğutucudaki ısı ile yüklü soğutucu akışkanı buradan uzaklaştırmak. Böylece arkadan gelen ısı yüklenmemiş soğutucu akışkana yer temin ederek akışın sürekliliğini sağlamaktır. Buhar haldeki soğutucu akışkanın basıncını kondenserdeki (Yoğuşturucu) yoğuşma sıcaklığının karşıtı olan seviyeye çıkarmaktır.

Kompresörler soğutucu akışkanı emen ve emdiği gazı yüksek basınçla basan bir düzeneğe sahiptir. Genel yapıları itibariyle soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür;

  1. Pistonlu Kompresör
  2. Scroll Kompresör
  3. Vidalı Kompresör
  4. Rotary Kompresör
  5. Santrifüj Kompresör